20.00€

La guerra amb ulls d'infant
[Libro]

La guerra amb ulls d\'infant
Tres diaris i dos centenars d'escrits inèdits.

Salvador Domènech.

Aquest llibre no va de records oráis, sino d'escrits d'alumnat de la década deis anys trenta del segle passat. També d'articles publicats en revistes escolars o sindicáis de l'época republicana. Son testimonis vius de com els infants percebien les noticies sobre guerres passades o com van viure en la propia pell l'horror de la Guerra Civil. Un 80 % del material aportat correspon al període 1936-1939.

Cal destacar el diari del mestre Enríe Gibert, amb les redaccions deis seus alumnes sobre la Gran Guerra (1914-18), i els dos diaris de les germanes Arnau Pitarch, escrits entre juny de 1936 i desembre de 1937. Tres diaris inédits a nivell d'obra publicada. Amb l'objectiu de recuperar la memoria escolar d'una etapa crucial de la nostra historia, Salvador Doménech ha tingut l'encert de recopilar en aquesta obra tres diaris i mes de dos centenars d'escrits inédits.<

La finalitat és que pugui esdevenir un llibre de referencia a l'hora de reflexionar sobre la guerra de qualsevol tipus i en qualsevol época- sobretot en les escoles, espais culturáis i centres de debat.

Editorial Gregal, Cataluña 2017
358 págs. Rústica 23x15 cm
ISBN 9788417082253

Comentarios
Búsqueda Rápida
0 artículos
Editorial
-Otros títulos
Editoriales
Compartir
Compartir vía Correo Electrónico Compartir con Facebook