11.00€

Utopía sexual a la premsa anarquista de Catalunya
[Libro]

Utopía sexual a la premsa anarquista de Catalunya
La revista Ética-Iniciales (1927-1937)

Xavier Díez

Les décades deis vint i deis trenta, a Catalunya, son per-cebudes com un període d'intensa efervescencia social. L'ánsia col-lectiva per dibuixar una societat mes lliure de l'opressió política, social i religiosa, conjuntament amb el substrat llibertari de les classes populars i el contacte amb les idees de l'individualisme anarquista, van propiciar el sorgiment d'una ideología renovadora que prete-nia superar el concepte de revolució, entes com a pro-ducte de la lluita de classes, i ubicava la seva utopia en el terreny personal de la vida quotidiana. La transcendencia d'Ética-Iniciales (1927-1937) rau en la creació i difusió d'un discurs, radical i iconoclasta, en defensa de l'a-lliberament sexual, com a símbol d'aquest intent de cons-trucció d'una nova moral, d'una nova societat en la qual els individus lliures son els responsables de les seves pro-pies accions i idees.

Xavier Diez (Barcelona, 1965) és historiador especialit-zat en els moviments socials al segle xx i L'análisi del discurs ideológic. També és diplomat en magisteri i llicenciat en filosofía i lletres per la Universitat Autónoma de Barcelona. Obtingué el postgrau en pedagogía terapéutica per la Universitat Oberta de Catalunya i el diploma d'estudis avançats en historia contemporánia per la Universitat de Girona.

Pagés Editors, Colección Retalls 3. Lleida 2001
192 págs. Rústica il. 21x13 cm
ISBN 978-84-7935-715-3
Libro en Catalán

Comentarios

Categorías
· Libros-> (3564)
  · Anarquismo-> (1000)
    · Clásicos (127)
    · Ensayo (314)
    · Historia (123)
    · Literatura (231)
    · Local (68)
    · Mundial (122)
    · Naturismo (7)
    · English, Italiano... (8)
  · Antifranquismo - Exilio (154)
  · Antimilitarismo (42)
  · Arte y cultura (64)
  · Biografía y memorias (369)
  · Cárceles - Represión (43)
  · Ciencia y Tecnología (45)
  · Ecología - Liberación animal (53)
  · Economía (160)
  · Ensayo (126)
  · Esperanto (4)
  · Filosofía - Ateísmo (55)
  · Guerra Civil y República-> (260)
  · Historia-> (107)
  · Infantil - Juvenil (54)
  · Inmigración - Exclusión social (30)
  · Internacional-> (157)
  · Mov. Obrero (52)
  · Mov. Sociales (73)
  · Mujeres - Feminismos (165)
  · Música (9)
  · Narrativa (246)
  · Pedagogía (85)
  · Poesía (77)
  · Psicología (5)
  · Salud (33)
  · Teatro (33)
  · Transición (37)
  · Urbanismo (26)
· Publicaciones-> (326)
· Cómic (123)
· Videos (19)
· DVDs (3)
· Música-> (9)
· Juegos (2)
· Ropa (3)
Búsqueda Rápida
0 artículos
Editorial
-Otros títulos
Editoriales
Compartir
Compartir vía Correo Electrónico Compartir con Facebook